Plugin Goxy

Ta część dokumentacji przeznaczona jest pluginowi Goxy.

Komendy

wkrótce

Placeholdery

Wtyczka Goxy integruje się z pluginem PlaceholderAPI.

Dostępne placeholdery

 • %goxy_network_online% - liczba graczy na całej "sieci"

 • %goxy_container_<nazwa lub id folderu>_online% - liczba graczy w konkretnym folderze

 • %goxy_server_<nazwa lub id serwera>_online% - liczba graczy na konkretnym serwerze

Wskazówki

 • Rozszerzenie math do PlaceholderAPI pozwala nam na zsumowanie liczby graczy z dwóch lub więcej serwerów. Przykładowe użycie: %math_0:0_{goxy_server_SERWER1_online}+{goxy_server_SERWER2_online}%

Przenoszenie graczy między serwerami

Wtyczka Goxy umożliwia skonfigurowanie jej z innymi pluginami, które odpowiadają za przenoszenie graczy. Poniżej znajdują się przykładowe użycia dla publicznie dostępnych i darmowych pluginów.

Za pomocą komendy

Jako administrator możesz przenosić wybranego gracza na inne serwery. Możesz to zrobić, będąc tylko na serwerze, na którym znajduje się gracz. Przed wykonaniem komendy należy:

 • zamienić <gracz> na nazwę gracza,

 • zamienić <nazwa lub id serwera/folderu> na nazwę lub id serwera/folderu skonfigurowanego w Liście serwerów.

Komenda do wykonania: /send <gracz> <nazwa lub id serwera/folderu>

Przykładowe użycie: /send tirex survival

Za pomocą NPC

Citizens

Przed wykonaniem komendy należy:

 • zaznaczyć odpowiedniego NPC - można to zrobić podchodząc do NPC i wpisując /npc select,

 • zamienić <nazwa lub id serwera/folderu> na nazwę lub id serwera/folderu skonfigurowanego w Liście serwerów.

Komenda do wykonania: /npc command add send <p> <nazwa lub id serwera/folderu> Przykładowe użycie: /npc command add send <p> survival

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Citizens.

CitizensCMD

Przed wykonaniem komendy należy:

 • zaznaczyć odpowiedniego NPC - można to zrobić podchodząc do NPC i wpisując /npc select,

 • zamienić <nazwa lub id serwera/folderu> na nazwę lub id serwera/folderu skonfigurowanego w Liście serwerów.

Komenda do wykonania: /npccmd add console send %p% <nazwa lub id serwera/folderu> Przykładowe użycie: /npccmd add console send %p% survival

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji CitizensCMD.

ZNPCS

Przed wykonaniem komendy należy:

 • zamienić <npc id> na id stworzonego wcześniej NPC - można wyświetlić listę NPC wpisując /znpcs list,

 • zamienić <nazwa lub id serwera/folderu> na nazwę lub id serwera/folderu skonfigurowanego w Liście serwerów.

Komenda do wykonania: /znpcs action <npc id> add CONSOLE send %player_name% <nazwa lub id serwera/folderu> Przykładowe użycie: /znpcs action 1 add CONSOLE send %player_name% survival

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji ZNPCS.

Za pomocą kompasu

DeluxeHub

Przed wpisanie akcji do konfiguracji pluginu należy:

 • zamienić <nazwa lub id serwera/folderu> na nazwę lub id serwera/folderu skonfigurowanego w Liście serwerów.

Akcja do konfiguracji: [CONSOLE] send %player% <nazwa lub id serwera/folderu> Przykładowe użycie: [CONSOLE] send %player% survival

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji DeluxeHub.

Inne możliwości

API BungeeCord (niezalecane)

Goxy wspiera przenoszenie graczy przy użyciu kanału do komunikacji BungeeCord. Domyślnie w BungeeCord wystarczy podać nazwę serwera. W Goxy, zamiast nazwy należy podać id serwera.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pisania pluginów pod BungeeCord

API Goxy

Plugin Goxy udostępnia API, które umożliwia przenoszenie graczy między serwerami. Plugin zwraca informację czy udało się przenieść gracza na serwer.

Last updated